ΒΑΡΗ ΑΚΡΩΝ (ΖΕΥΓΟΣ) – AMILA

7.9030.20

Βάρη άκρων (ζεύγος) Αστραγάλου-Καρπού με Velcro.